Algemene voorwaarden - Click&Eat klant

Click&Eat is onderdeel van Montanja. Naast onderstaande algemene voorwaarden, specifiek voor Click&Eat, zijn ook de voorwaarden van Montanja van toepassing

Laatst aangepast op 03/01/2023.

Deze algemene voorwaarden dienen aandachtig gelezen te worden en gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Montanja, Palingstraat 11A, 8720 Dentergem, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling of het akkoord op een offerte of het afnemen van een dienst, aanvaardt de klant de algemene voorwaarden. Hou er rekening mee dat deze algemene voorwaarden kunnen wijzigen en dus kunnen aangepast zijn als u de website of service op een later moment opnieuw gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere onderdelen van deze voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken of uzelf toegang verlenen tot onze diensten en/of website.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Click&Eat. Montanja is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor het aanbod.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat de Klant een overeenkomst aan met het Restaurant voor bestelling van de gekozen producten. De klant is hiermee gebonden aan de gekozen bestelling en heeft geen recht op een terugbetaling, behalve indien het restaurant de bestelling annuleert.

2. Aangeboden producten

2.1 Montanja is niet verantwoordelijk voor de aangeboden goederen en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien er onnauwkeurigheden zijn in de aangeboden informatie bij een product of bestelling is dit de verantwoordelijkheid van het desbetreffende Restaurant.

3. De overeenkomst (of bestelling)

3.1 Wanneer de Klant klikt op ‘Nu bestellen’ of ‘Nu betalen’ gaat de Klant akkoord met de overeenkomst met het desbetreffende Restaurant. Click&Eat geeft hierna de bestelling meteen door naar het Restaurant. Het Restaurant bevestigd steeds jouw bestelling of neemt contact op met de Klant.
3.2 De Klant dient ten allen tijd correcte gegevens te gebruiken. Indien het Restaurant vragen of opmerkingen heeft omtrent deze Overeenkomst, kan deze de Klant contacteren. Indien het Restaurant de Klant herhaaldelijk niet kan bereiken heeft het Restaurant de mogelijkheid tot het annuleren van de overeenkomst.
3.3 Misbruik en verkeerd gebruik van het platform zijn niet toegelaten.
3.4 De Klant dient steeds de gekozen afhaal- of levermomenten na te leven.
3.5 Alle problemen, vragen of opmerkingen over bezorgtijden, bezorgingen, afhalingen, producten… dienen te worden gesteld aan het Restaurant. Montanja is niet aansprakelijk over dit soort zaken.
3.6 Het Restaurant heeft steeds het recht om de identificatiegegevens van de Klant op te vragen bij het verkoop van producten met een leeftijdslimiet.
3.7 Montanja aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en levertermijn.

4. Annulering van de overeenkomst

4.1 De klant kan de overeenkomst niet ontbinden. Een geplaatste bestelling kan door de Klant bij Click&Eat niet worden geannuleerd. Dit kan enkel in samenspraak met het Restaurant.
4.2 Indien het product niet meer beschikbaar is, heeft het Restaurant het recht om de bestelling te annuleren. Dit geldt ook indien de Klant onjuiste informatie heeft doorgegeven bij het afsluiten van de overeenkomst of zijn plichten niet nakomt of in geval van overmacht.
4.3 Bij verkeerd gebruik van het platform kan Click&Eat toekomstige bestellingen van een Klant weigeren. Er kan een aangifte worden gedaan bij de politie.

5. Betalingen

5.1 Het Restaurant heeft Montanja toestemming gegeven om namens het Restaurant de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.
5.2 De klant is verplicht het restaurant te betalen op het moment dat deze klikt op ‘Nu bestellen’ of ‘Nu betalen’. De Klant kan online betalen via het gekozen betaalmiddel of door de betaling te voldoen aan het Restaurant bij ophaling of levering.
5.3 Terugbetalingen worden gedaan door het Restaurant. Montanja en Click&Eat zijn hier niet aansprakelijk voor. De verwerkingskosten worden door Montanja nooit terugbetaald.

6. Andere bepalingen

6.1 Klachten omtrent de aangeboden producten, de overeenkomst of de uitvoering ervan, dienen rechtstreeks met het Restaurant afgehandeld te worden. Montanja kan hierin bemiddelen maar is niet het eerste aanspreekpunt.
6.2 Indien fraude wordt vastgesteld wordt steeds de politie verwittigd.